Podmínky zacházení s osobními údaji

1. Provozovatelem internetových stránek a internetového obchodu je firma DUB invest s.r.o., se sídlem: náměstí Jiřího z Lobkovic 2233/6, Vinohrady, 130 00 Praha, identifikační číslo 24655813 .
2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.
5. Jaké osobní údaje shromažďujeme
Neveřejné osobní údaje sloužící provozovateli (například pro fakturaci)
  • křestní jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, telefon, e-mail, název firmy, IČ a DIČ
  • 6. Jak s osobními údaji nakládáme
  • osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.
  • přstup k informacím o uživateli má pouze provozovatel internetových stránek a internetového obchodu fa. Dubinvest, s.r.o..