Podmínky zacházení s osobními údaji

Obchodní podmínky a doprava

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PRODÁVAJÍCÍ provozovatel internetového obchodu www.dubinvest.eu
Název firmy:  DUB invest s.r.o.
Sídlo firmy: Nám. Jiřího z Lobkovic 6, Praha 3

Korespondeční adresa: vzorkovna Faltusova 184/9, 25091 Zeleneč
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Gazdo          
+420 604 176 735      
E-mail: info@dubinvest.eu
IČ:  246 55813        
DIČ:  CZ 24655813
Bankovní spojení č.ú. 43-6695520287/0100  KB Praha 9
Firma je zapsána v  Obchodním rejstříku oddíl C vložka 163778

Prodávající je plátce DPH.

 

ODBĚRATEL (kupující) může být fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu (viz objednávkový formulář), emailem, telefonicky či osobně.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Odběratel (kupující) je povinen uvést úplné a pravdivé údaje v objednávkovém formuláři. Odběratel (kupující) uvede, zda zboží kupuje jako spotřebitel nebo jako podnikatel v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Odesláním objednávky odběratel (kupující) souhlasí se všemi obchodními podmínkami internetového obchodu www.dubinvest.eu

Způsob dopravy objednaného zboží a způsobu jeho hrazení – viz obchodní podmínky

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA
V objednávce je nutné zadat místo doručení a osobu oprávněnou k převzetí zboží včetně tel. kontaktu. Dodávku je nutné ihned při předání zkontrolovat. V případě poškození zásilky je nutné sepsat protokol s dopravcem a ihned kontaktovat telefonicky prodávajícího. Při osobním odběru na distribučních centrech vždy vyčkejte na potvrzovací email či SMS.

Kompletní ceny dopravy dle výrobce 

V případě potřeby je možnost osobního odběru zboží ZDARMA (výdejní místo, pakliže není u produktu uvedeno, že nelze vydat na vzrokovně Zeleneč),   Po-Pá 8:15-11:30 a 14:00-16:30 hod , na pobočce DUB invest s.r.o., Faltusova 184/9, 250 91 Zeleneč nebo přímo v distribučních centrech dle výrobců stavebních hmot po celé ČR  (vždy uvedeno u každého zboží, možnosti odběru a ceny dopravy). Termíny dodání jsou uvedeny u jednotlivých položek e-shopu. Tyto termíny jsou pouze orientační v závislosti na volbě úhrady a způsobu dopravy.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba předem:
- v hotovosti – pouze na pobočce Faltusova 184/9, 250 91 Zeleneč (EET stvrzenka.). Na pobočce není možné platit platební kartou.

- bankovním převodem – na účet 43-6695520287/0100 dle zálohové faktury v plné výši

- na dobírku v hotovosti či platební kartou - (nelze využít u zákazkové výroby např. tenkovrstvé omítky, formátování parapetů či fólií na míru)

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Faktury za zboží jsou zasílány pouze elektronicky do 10-14 dní od převzetí zboží.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A STORNO OBJEDNÁVKY
Zboží zakoupené na www.dubinvest.eu  je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od objednání dle zákona 367/2000 Sb. Výjimku tvoří materiály (např. tenkovrstvé omítky, fasádní nátěry či formátování na míru), jejichž výroba je považována za zakázkovou, tj. výslovně dle požadavku jednotlivých zákazníků, proto je nelze vrátit. Vrácené zboží musí být nepoškozeno v originálním obalu (bez známek užívání) a zásilka musí být kompletní dle dodacího listu. Pojištění zásilky a náklady na dopravu zpět do místa vyskladnění hradí odběratel (kupující). Před vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu skladu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.

 

VRÁCENÍ PALET
Zboží je obvykle dodáváno na vratných dřevěných paletách (izolanty jsou volně loženy). V případě odběru zboží včetně palet má kupující právo vrátit do 1 měsíce od převzetí zboží, na pobočku Faltusova 184/9, Zeleneč, bez nároku na amortizaci. Prodávající přijme pouze nepoškozené palety a to nejpozději do 3 měsíců od vyskladnění. Při vracení palet je nutné předložit doklad (dodací list, faktura).  Po převzetí bude vystaven dobropis a zaslán na doručovací adresu odběratele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti odběratele (kupujícího) a prodávajícího se řídí obchodními podmínkami internetového obchodu www.dubinvest.cz , pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími a zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Provozovatel získané osobní údaje odběratelů (kupujících) shromažďuje pouze z důvodu fakturace a komunikace se zákazníkem. Provozovatel tyto údaje nepředává žádné další osobě nebo společnosti (kromě doručení zboží).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovany, zpracovány a uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto ososbních údajů pro účely splnění uzavřené kupní smlouvy.